За нашата
фирма и екип

ВИАТЕХ-КО“ ООД е дружество, лицензирано от Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР).

Кои сме ние?

„ВИАТЕХ-КО“ ООД е дружество, лицензирано от Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР), съставено от екип с над 13 години опит в областта на енергийната ефективност. Високо квалифицирани специалисти, доказали се в годините, като един от най-силните иновативни екипи със своите бързи, гъвкави и многопластови решения. Завършили курсове на обучения по: “Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради”, „Обследване за енергийна ефективност на промишлени системи”,
„Програма за енергийна ефективност и зелена икономика“, “Специализирано обучение за енергийни мениджъри по управление на енергийната ефективност и БДС ЕN ISO 50001 в промишлени предприятия, вкл. МСП“ и др.

„ВИАТЕХ-КО“ ООД разполага със специализирана измервателна апаратура, необходима за обследване на сгради и промишлени системи за енергийна ефективност.

Защо да изберете нашия екип?

9
Имаме опит, който искаме да споделим.
9
Умеем да решаваме сложни казуси на разбираем език.
9
Вярваме в индивидуалния подход към клиента и се фокусираме върху предоставянето на информиран избор.
9
Държим за спазване на сроковете и качествено изпълнение на услугата.
9
За нас винаги на първо място сте Вие, нашите клиенти.

Години опит

Обекта

Свържете се с нас

София, ж.к Люлин център, ул. Арх. Георги Ненов 31, Бизнес център Краско, офис 2

(+359) 899 84 40 47 инж. Йорданка Николова

(+359) 887 94 66 94 инж. Юлиян Йовчев

office@viatech.bg

nikolova@viatech.bg

yovchev@viatech.bg