Обследване
за енергийна ефективност

ВИАТЕХ-КО ООД е вписан в публичния регистър на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) на лицата извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, съгласно чл.44, ал.1 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ);
извършващи обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, съгласно чл.60, ал.1 от ЗЕЕ.

Изготвяне на оценки „Енергийна ефективност“ на инвестиционни проекти
Проверка за енергийна ефективност на отоплителни инсталации с водогрейни котли над 20 kW
Обследване за енергийна ефективност на промишлени системи
Обследване и сертифициране на сгради и издаване на Сертификат за енергийни характеристики
Проверка за енергийна ефективност на климатични инсталации на сгради с номинална мощност над 12 kW
Обследване за енергийна ефективност на системи за външно изкуствено осветление

Защо да изберете нашия екип?

9

Имаме опит, който искаме да споделим.

9
Умеем да решаваме сложни казуси на разбираем език.
9
Вярваме в индивидуалния подход към клиента и се фокусираме върху предоставянето на информиран избор.
9
Държим за спазване на сроковете и качествено изпълнение на услугата.
9
За нас винаги на първо място сте Вие, нашите клиенти.

Как можем да сме Ви полезни?

Обследване за енергийната ефективност и сертифициране на сгради, проверка за енергийната ефективност на отоплителни инсталации с водогрейни котли и на климатични инсталации в сгради, оценка за съответствие на инвестиционни проекти на сгради по отношение на изискванията за енергийна ефективност и изготвяне на оценка на енергийни спестявания съгласно чл.43, ал.1 и чл.54, ал.1 от Закона за енергийната ефективност.

Обследване за енергийната ефективност и изготвяне на енергийни спестявания на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление съгласно чл.59, ал.1 от Закона за енергийната ефективност.

Одитирани
над 2 000 обекта

Обществени и административни сгради, университети, училища, детски градини, многофамилни жилищни сгради, малки, средни и големи предприятия, земеделски стопанства и др.

Свържете се с нас

София, ж.к Люлин център, ул. Арх. Георги Ненов 31, Бизнес център Краско, офис 2

(+359) 899 84 40 47 инж. Йорданка Николова

(+359) 887 94 66 94 инж. Юлиян Йовчев

office@viatech.bg

nikolova@viatech.bg

yovchev@viatech.bg